web analytics
Najlepsze walutowe konta bankowe online 2017
Najlepsze konta bankowe

Najlepsze konta bankowe

Konta walutowe są to rachunki, na których zarówno można przechowywać pieniądze jak i mnożyć je. Jest również dobrym sposobem na wykonywanie transakcji finansowych pomiędzy rachunkami w walucie polskiej, a lokatami w zagranicznej walucie tj. euro, dolar amerykański, funt brytyjski czy frank szwajcarski. Jest to rachunek prowadzony w jednym z polskich banków, jednak w walucie obcej. Ten rodzaj konta jest szczególnie przydatny dla osób pracujących za granicą i otrzymujących w obcej walucie wynagrodzenie za swoją pracę bądź dla przedsiębiorców współpracujących z zagranicznymi firmami.

 • Najczęstsze powody dla otwarcie kont walutowych
  • Sytuacja związana z pracą w naszym kraju, a także rosnące rozmiary bezrobocia przyczyniają się do coraz częstszych wyjazdów za granicę w celach zarobkowych zarówno przez osoby młode jak i starsze. Osoby te odwiedzając swoich krewnych w ojczyźnie bądź chcąc przelewać im pieniądze na konto, chcą uniknąć wysokich kosztów związanych z przewalutowaniem, dlatego zakładają konta walutowe. Pamiętać jednak należy, że zagraniczni pracodawcy nie zawsze przychylnie patrzą na wypłacanie wynagrodzenia do polskiego banku.

  • Coraz częściej ambicją młodych ludzi jest wyjazd za granicę na studia bądź staż. W tym przypadku konto walutowe również może odgrywać duże znaczenie, szczególnie gdy dostają oni stypendium czy też otrzymują przelewem pieniądze od rodziców, oni także mogą uniknąć w ten sposób wyższych kosztów związanych z przewalutowaniem.

  • Większość osób zapewne wie, że kredyt hipoteczny może być zaciągnięty w obcej walucie. Dobrym sposobem na jego spłatę może okazać się otworzenie konta walutowego. Szczególne znaczenie ma ono, gdy przelew z rachunku walutowego na kredytowy jest bezpłatny, a dodatkową zaletą jest również fakt, że konto walutowe jest oprocentowane, mimo że nisko, to może przynieść pewne zyski dla klienta. Korzyści związane ze spłatą zobowiązania zaciągniętego pod hipotekę bezpośrednio z konta walutowego są na tyle ważne, że kredytobiorca dzięki temu uniknie tzw. spreadu walutowego (definiowany jako różnica występująca pomiędzy wartością kupowanej i sprzedawanej waluty), który mechanicznie obniży wysokość spłacanych rat.

  • Osoby, które często podróżują za granicę muszą posiadać również środki finansowe. Noszenie przy sobie dużej ilości gotówki może być niebezpieczne, dlatego korzystne okazują się w tym przypadku rachunki walutowe, które pozwalają na dokonywanie płatności bezgotówkowych bądź wypłaty z bankomatów bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przewalutowaniem.

  • Konta walutowe przydatne mogą się również okazać dla przedsiębiorców prowadzących działalności gospodarcze i współpracujących z zagranicznymi firmami, szczególnie wtedy gdy konieczna jest wymiana środków pieniężnych pomiędzy tymi firmami.

  • Konta walutowe, dają dużą swobodę robiącym częste zakupy w sklepach zagranicznych.

 • Podstawowe informacje o rachunkach walutowych
  • Oferta dotycząca prowadzenia tego rodzaju rachunków proponowana jest już przez większość banków w Polsce. Waluta obca w jakiej może być on prowadzony, to cztery podstawowe waluty zagraniczne, czyli dolar amerykański (USD), euro (EUR), frank szwajcarski (CHF) oraz funt brytyjski (GBP). Pamiętać jednak należy, że niektóre z banków proponują również prowadzenie kont w takich walutach jak: jeny (JPY), forinty (HUF), korony czeskie (CZK), korony norweskie (NOK), korony szwedzkie (SEK), korony duńskie (DKK), dolary australijskie (AUD), dolary kanadyjskie (CAD) czy ruble rosyjskie (RUB).

  • Wybierając najlepsze konto walutowe trzeba pamiętać, że prowadzenie go w większości banków jest całkowicie darmowe, jednak w związku z tym stawiane są inne dodatkowe wymagania w formie m.in. określonego w umowie wkładu bądź otworzenia zwykłego rachunku bankowego. W trakcie dokonywania wyboru warto zwrócić uwagę na te szczegóły.

  • Jak już wspomniano każdy bank umożliwia prowadzenie rachunków w walutowych zazwyczaj w czterech podstawowych walutach zagranicznych, jednak nie oznacza to, że klient nie może mieć konta w innej walucie. Wygląda to jednak trochę inaczej, bowiem istnieje możliwość przewalutowania po aktualnym kursie w danym dniu, co wiązać się może z wysokimi kosztami.

  • Konta walutowe nie różnią się znacznie od zwykłych kont bankowych. W obu przypadkach można dokonywać wpłat na rachunek, wypłat z niego poprzez oddział bądź korzystając z dostępnych bankomatów, również robić przelewy między rachunkami, a także korzystać z karty płatniczej.

  • Spora liczba osób zakłada konto walutowe, które służy do spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego w obcej walucie.

  • Dość nieprzyjemnym faktem jest to, że oprocentowanie kont walutowych niestety jest dość niskie, co nie każdego będzie satysfakcjonowało, waha się ono mniej więcej od 0,15 do 0,8%.

  • Kursy walut niezmiennie się zmieniają, dlatego też wiele osób, które posiadają konto walutowe przeznaczone na cele związane z oszczędzaniem najczęściej czekają na okres kiedy ceny walut wzrosną i będą mogli więcej na tym zyskać.

 • Przelewy transgraniczne, czym są?

  Tego rodzaju transakcja polega na dokonywaniu przelewu przez klienta przy pomocy banku w jednym kraju, tak by określona kwota mogła zostać udostępniona odbiorcy w innym państwie członkowskim. Przelew ten trwa trochę więcej czasu, aniżeli zwykły przelew dokonywany pomiędzy dwoma rachunkami w jednym kraju. Największe znaczenie ma koszt ponoszony w związku z dokonywaniem takiego przelewu, ale także czas, czyli jak długo trwa cała transakcja i od czego zależne są ewentualne opóźnienia.

 • Przy wyborze najlepszej oferty, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, którymi są:
  • wysokość oprocentowania - skoro stopa procentowa w większości ofert nie jest dość wysoka, to skoro nie można za dużo na nich zyskać, warto poszukać tej z najwyższym, by choć minimalnie zyski były wyższe;

  • opłaty za przelewy wychodzące oraz przychodzące;

  • waluta w jakiej mogą być prowadzone konta w zależności od potrzeb indywidualnych klienta, bowiem nie wszyscy będą zainteresowani podstawowymi walutami takimi jak dolar, euro, funt czy frank;

  • ewentualne koszty przewalutowania;

  • wysokość minimalnego wkładu wymaganego przy otwarciu rachunku;

  • częstotliwość kapitalizacji odsetek, przy czym warto pamiętać, że im częstsza tym większe zyski może przynieść;

  • możliwość posiadania karty debetowej i ewentualne koszty;

  • dostępność do bankomatów, a także wysokość ewentualnej prowizji za wypłatę środków z kont walutowych;

  • konieczność posiadania drugiego, zwykłego konta w danym banku;

  • możliwość dostępu do internetowego konta, najlepiej 24 godziny na dobę;

  • możliwość wypłacenia posiadanych środków na koncie walutowym bez utraty dotychczas uzyskanych odsetek.

 • Możliwości otworzenia konta walutowego w banku
  • Za pomocą dostępu do komputera oraz Internetu. Niektóre z banków oferują całkowite załatwienie formalności w formie online, jednak w niektórych przypadkach internetowo można jedynie wypełnić wniosek, natomiast aby podpisać umowę konieczne jest udanie się do najbliższego oddziału bankowego. W tym pierwszy przypadku, czyli załatwieniu wszelkich formalności internetowo, po wypełnieniu formularza znajdującego się w Internecie, pracownik banku kontaktuje się z klientem, w celu potwierdzenia wszystkich danych zawartych we wniosku, po czym wysyła do kontrahenta kuriera z dwoma egzemplarzami umowy do podpisania, pod wskazany przez niego adres. W momencie podpisywania umowy ważne jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego.

  • Podobnym sposobem do internetowego jest również telefoniczna rozmowa z doradcą bankowym. Różnicą jest jedynie to, że wniosek zostaje wypełniony właśnie w trakcie tej rozmowy.

  • Tradycyjnie poprzez wizytę w oddziale bankowym. Wystarczy udać się do instytucji wraz z dowodem tożsamości, gdzie zaraz po podpisaniu umowy konto zostanie aktywowane. Ważne jest to, że w przypadku bezpośredniego kontaktu z pracownikiem banku, może on pomóc we wszystkich niezrozumiałych aspektach, wyjaśnić wszystkie warunki dotyczące zawieranej umowy.

 • Korzyści z posiadania konta walutowego
  • Jedną z zalet niewątpliwie jest możliwość tańszych zakupów dokonywanych za pomocą Internetu.

  • Innym plusem jest możliwość kupienia zagranicznej waluty w atrakcyjniejszej cenie, od tej proponowanej w kantorach.

  • Możliwość pomnażania posiadanych oszczędności w obcej walucie.

  • Brak opłat za przewalutowanie.

  • Kontrola i możliwość zarządzania posiadanymi środkami pieniężnymi.

  • Stały dostęp do konta.

  • Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą karty debetowej.

  • W przypadku kont służących do spłat rat zobowiązania przeznaczonego na zakup nieruchomości, zaciągniętego w obcej walucie, niezaprzeczalną zaletą będzie uniknięcie spreadu walutowego oraz możliwość spłacania w związku z tym niższych rat.

 • Wady kont walutowych

  Największą z nich jest zapewne wahanie kursów walut, przez co wiele osób w momencie konieczności wypłacenia środków pieniężnych może być na tej transakcji stratnych, ale pamiętać należy, że kiedyś ceny pójdą w górę i będzie można sporo zyskać.