web analytics
Najlepsze młodzieżowe konta bankowe online 2017
Najlepsze konta bankowe

Najlepsze konta bankowe

Nie tylko osoby dorosłe są posiadaczami kont bankowych. Coraz bardziej popularne stają się młodzieżowe rachunki bankowe i oferty ich dotyczące pojawiają się wśród produktów proponowanych przez coraz większą ilość banków. Założenie tego rodzaju konta wiązać się może z zachcianką młodszej części społeczeństwa, ale także może to ułatwić wiele spraw, m.in. wtedy, gdy młodzi ludzie uczęszczają do szkół poza miejscem zamieszkania, a przelew pieniężny na rachunek bankowy jest najłatwiejszą i najszybszą formą przekazywania pieniędzy.

 • Co to jest?

  Czym jest wobec tego młodzieżowe konto bankowe? Ta usługa przeznaczona jest dla osób jeszcze niepełnoletnich, które w rzeczywistości mają ograniczoną zdolność do czynności cywilno - prawnych. Rodzice najczęściej zakładają rachunki w banku swoim pociechom, by móc nauczyć ich gospodarowania środkami finansowymi, wpłacają oni na konto tzw. kieszonkowe, z którego dzieci mogą korzystać albo też jak już wspomniano wcześniej służą one do przekazywania potomstwu pieniędzy, kiedy uczy się ono poza miejscem zamieszkania. Produkty te z reguły są bezpłatne, pomijając korzystanie z dodatkowych czynności tj. przelewy czy karty kredytowe, za które pobierane są zazwyczaj określone opłaty. Oferty skierowane do młodzieży w przeciwieństwie tych dla dorosłych charakteryzują się także większymi ograniczeniami związanymi głównie z limitami wypłat pieniędzy z bankomatów czy płacenia kartą.

 • Różnice pomiędzy kontami dla dorosłych i młodzieżowymi

  Oba te produkty niewiele różnią się od siebie. Aspektem wyróżniającym niewątpliwie są wcześniej wspomniane nałożone limity, co z pewnością służyć ma uniknięciu roztrwonienia przez młodzież pieniędzy. Różnicą jeszcze jest konieczność wyrażenia pisemnej zgody przez rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka, a związane jest to z ograniczonymi prawami, ze względu na niepełnoletność. Mimo narzuconych limitów, warunki prowadzenia rachunku przez młodzież są korzystniejsze, bowiem często mają oni możliwość dokonywania darmowych przelewów i wypłaty środków z większości bankomatów bez prowizji. Jednak wiązać to się może z dodatkowymi rzeczami, m.in. tj. konieczność wpływów w określonej wysokości bądź dokonywanie transakcji gotówkowych na określoną sumę.

 • Zalety kont młodzieżowych
  • możliwość posiadania rachunku bankowego już od 13tego roku życia;

  • możliwość kontrolowania wydatków pociech przez ich rodziców;

  • brak konieczności regularnego zasilania konta;

  • bezpieczeństwo związane z nałożonymi limitami na konta młodzieżowe, ale również z brakiem konieczności noszenia przy sobie przez dziecko gotówki;

  • możliwość zapoznania dzieci z aspektami finansowymi już od najmłodszych lat;

  • nauka gospodarności pieniędzmi, oszczędność, planowanie wydatków;

  • oszczędność czasu- teraz młodzi chcąc zakupić jakiś przedmiot przez Internet, nie muszą wychodzić z domu, by zrobić przelew przez oddział bankowy tylko mogą dokonać przelewu internetowego. Podobnie jest z oszczędnością pieniędzy, bowiem nie musi dokonywać tego zakupu za pobraniem, którego koszt z reguły jest znacznie wyższy.

  Czasami zdarzyć się może, że bank zaproponuje dodatkowe korzyści dla młodego pokolenia w związku z otworzeniem konta bankowego:

  • rabat na naukę języka;

  • darmowy dostęp do filmów i muzyki online;

  • rabat na gry;

  • bilety do kina;

  • pakiety ubezpieczeń;

  • dodatkowe pieniądze za polecenie oferty znajomym;

  • możliwość inwestowania bądź prowadzenia rachunku oszczędnościowego;

  • możliwość darmowych doładowań z internetowego konta bez pobierania dodatkowej prowizji.

 • Na co zwracać uwagę przy wyborze najlepszego młodzieżowego konta bankowego?

  Dokonując wyboru warto rozpocząć poszukiwania najbardziej optymalnej oferty od zapoznania się z aktualnymi rankingami, które są dostępne w Internecie. Rankingi te tworzone są głównie zgodnie z kryteriami jakimi są m.in. minimalne koszty prowadzenia rachunku, maksymalna ich funkcjonalność oraz poczucie bezpieczeństwa. Dobrym rozwiązaniem jest również poszukiwanie ofert przy pomocy porównywarek oraz narzędzi internetowych tzw. kalkulatorów, które pomogą dobrać propozycje zgodnie z oczekiwaniami klienta.
  Czynniki, na które powinno zwracać się uwagę:

  • opłata za otworzenie młodzieżowego rachunku bankowego;

  • opłaty pobierane za dokonywanie przelewów;

  • inne stałe opłaty związane z prowadzeniem konta;

  • dostępność do bankomatów;

  • wysokość prowizji pobieranej za wypłacanie gotówki z bankomatów;

  • opłaty za utrzymanie karty;

  • możliwość dostępu do konta przez Internet i telefon;

  • możliwość załatwienia formalności przez Internet.

 • Porównanie młodzieżowych rachunków bankowych

  Nie można jednoznacznie stwierdzić, które konto będzie najlepsze. Każdy człowiek ma, bowiem odmienne oczekiwania. Banki mają różne sposoby, żeby zachęcić klienta do skorzystania z ich oferty. Niektóre z banków proponują całkowicie darmowe konta dla młodzieży, czyli bez opłat za założenie konta, dokonywanie przelewów, brak prowizji za wypłatę gotówki z bankomatów, jednak często warunkiem jest posiadanie rachunku bankowego przez rodziców dziecka właśnie w tym konkretnym banku. Inne banki zaś nie pobierają opłaty za założenie konta, jednak przelewy są już płatne, a darmowe bankomaty mało dostępne w okolicy. Wybierając najbardziej optymalną ofertę, należy zastanowić się, które z tych czynników mają największe znaczenie dla konkretnej osoby.

 • Zestawienie najbardziej korzystnych ofert dotyczących kont młodzieżowych

  Kiedy rodzice nie wiedzą, która oferta będzie najbardziej odpowiednia dla ich dziecka, mogą skorzystać z dostępnych rankingów, czyli zestawień najważniejszych propozycji dostępnych w jednym miejscu, co pozwala na dokładne porównanie wszystkich i wybranie najlepszych. Wszystkie te rankingi tworzone są rzetelnie przez specjalistów w dziedzinie finansów. Pomocne w ich tworzeniu mogą być opinie klientów, którzy korzystali bądź nadal korzystają z konkretnej oferty, ich komentarze oraz oceny poszczególnych produktów. Kryteria składające się na ocenę oferty w rankingu są przejrzyste, dlatego też znacznie to ułatwia odnalezienie tej jedynej.

 • Kalkulator kont młodzieżowych

  W sieci internetowej można odnaleźć dwa rodzaje tych narzędzi. Pierwsze z nich służy szybkiemu porównaniu dostępnych ofert, natomiast drugie porównaniu indywidualnemu, zgodnie z wymaganiami oraz oczekiwaniami każdego klienta.
  Szybkie porównanie również może być zgodne z oczekiwaniami indywidualnego klienta. Wystarczy, żeby zaznaczył wszystkie czynniki, na których mu zależy, by narzędzie mogło wygenerować listę ofert tych najbardziej mu odpowiadających. Wśród tych czynników odnaleźć można:

  • darmowe prowadzenie konta, darmowe przelewy zewnętrzne, darmową kartę bankomatową, dostępność przelewów zagranicznych, darmowe wypłaty za granicą oraz darmowy dostęp do wszystkich bankomatów, czyli całkowity brak opłat za poszczególne operacje;

  • dostęp w placówkach banku;

  • telefoniczny oraz internetowy dostęp do konta;

  • możliwość dokonywania określonych operacji za pomocą SMSów.

  Porównanie indywidualne, dostosowane jest bezpośrednio do ilości dokonywanych operacji przez konkretnego człowieka. W tym narzędziu wystarczy zaznaczyć ile przelewów zewnętrznych i wewnętrznych w ciągu miesiąca klient dokonuje w oddziale banku, telefonicznie, internetowo, poprzez SMS bądź za pomocą aplikacji WAP. Kryterium porównania występującym w narzędzi jest również liczba zleceń stałych, czyli dokonywanych regularnie co miesiąc, poleceń zapłaty, przelewów do US bądź ZUS, ale także liczba wypłat oraz ich wysokość z bankomatów własnych, innych banków czy też za granicą.
  Oczywiście w Internecie można odnaleźć również inaczej sformułowane narzędzia, które skupiają swoją uwagę na kosztach prowadzenia konta, czyli opłatach za prowadzenie, za przelewy zewnętrzne, za kartę i ogólnym koszcie młodzieżowego rachunku bankowego.

 • Jak założyć młodzieżowe konto bankowe?

  Najbardziej docenianą przez klientów możliwością założenia rachunku bankowego jest sposób najszybszy czyli internetowy. Wystarczy złożyć internetowy wniosek, w którym należy wpisać dane osobiste wnioskodawcy tj.: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania. Później należy zaakceptować wszystkie dane, zapoznać się z oświadczeniami i czekać na kontakt z konsultantem bankowym. Sposobem w jaki można podpisać umowę, jeśli chodzi o wnioski online to: dostarczenie umowy przez kuriera na wskazany przez kontrahenta adres bądź podpisanie umowy w najbliższym oddziale bankowym. Istnieje również możliwość zawarcia umowy elektronicznie. W momencie zawarcia umowy zazwyczaj klientowi zostają dostarczone również pakiety aktywacyjne, pozwalające na aktywowanie zarówno dostępu do konta internetowego, jak również karty płatniczej. W większości ofert z konta można zacząć korzystać w ciągu 1-2 dni, zaraz po zweryfikowaniu wszelkich dokumentów przez pracownika banku.
  Innym, tradycyjnym sposobem założenia młodzieżowego konta bankowego jest udanie się do wybranego oddziału banku i załatwienie wszystkich formalności, łącznie z wypełnieniem wniosku w obecności doradcy, który równocześnie omówi wszystkie szczegóły i warunki podpisywanej umowy.

 • Wymagane dokumenty

  W przypadku kont młodzieżowych wymagane będą dokumenty dotyczące:

  • dziecka, które chce otworzyć rachunek w banku- dokumenty potwierdzające tożsamość niepełnoletniego np. legitymacja szkolna, paszport, a jeśli posiada to tymczasowy dowód osobisty, a także numer PESEL;

  • rodzica bądź opiekuna prawnego- dowód tożsamości bądź paszport oraz jak w przypadku dziecka numer PESEL;

  • zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego na otwarcie konta młodzieżowego.

 • Dodatkowe informacje

  Należy dodać, że mimo, iż do założenie konta w banku przez osobę niepełnoletnią, która nie posiada pełnych zdolności cywilno- prawnych, wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna, to młody człowiek zarządza własnym rachunkiem oraz jest odpowiedzialny za środki pieniężne na nim się znajdujące. Jest on również jedynym upoważnionym do wglądu do konta oraz do korzystania z karty płatniczej.
  Darmowe konto młodzieżowe, ma w sobie ukryty cel. Często można się zastanawiać, jaki zysk ma bank nie pobierając od młodych ludzi opłat za ten produkt. Finansiści są pewni, że jeśli dadzą korzystną ofertę w młodym wieku, to osoby te z chęcią będą korzystać z ich usług w dorosłych życiu, a usługi te będą płatne, więc bank zyska na tym procesie.

 • Przeciwnicy zakładania kont bankowym młodzieży

  Jak widać w powyższym na pewno korzyści wynikające z prowadzenia rachunku młodzieżowego mogą przekonać do siebie wiele osób. Szczególnie zwrócić tu uwagę należy na naukę gospodarności, oszczędności i ogólnego zarządzania pieniędzmi, co może się przydać dzieciom w niedalekiej przyszłości, kiedy zaczną wkraczać w dorosłe życie. Jednak mimo wszystko odnaleźć można osoby, które będą przeciwne. Możliwość założenia konta bankowego występuje od 13go roku życia, co wiele osób może uznać za mało optymalny wiek do zarządzania środkami finansowymi. Często młode osoby, w wieku 13 lat nie są na tyle odpowiedzialne, by mogły osobiście dokonywać transakcji finansowych. Jest to pewnego rodzaju przyspieszenie wejścia w tzw. dorosłe życie, co nie zawsze przyniesie pozytywne skutki, dlatego przed wyrażeniem zgody na konto w banku warto, to spokojnie przemyśleć.