web analytics
Najlepsze konta bankowe dla firm online 2017
Najlepsze konta bankowe

Najlepsze konta bankowe


Konto zamiennie nazywane jest również rachunkiem bankowym, który otwierany jest na podstawie zawieranej pomiędzy zainteresowanym, a bankiem umowy cywilno-prawnej. Dzięki posiadanemu rachunkowi klient banku może przechowywać na nim środki pieniężne, a także dokonywać różnorodnych transakcji finansowych. Posiadanie rachunku bankowego związane jest także z pobieraniem comiesięcznych opłat m.in. za dostęp do obsługi internetowej, za prowadzenie rachunku itp.
Wyróżnić można pięć rodzajów kont:

 • Bieżące - służy do gromadzenia środków pieniężnych, by w późniejszym czasie można było dokonywać nimi różnorodnych transakcji finansowych w tym przelewów pomiędzy rachunkami, opłat za bieżące rachunki, płacić za zakupy i inne;

 • Pomocnicze - jego głównym przeznaczeniem jest dokonywanie transakcji pomiędzy innym bankiem, niż ten, w którym klient posiada rachunek;

 • Lokata terminowa - służąca pomnażaniu oszczędności, wystarczy posiadane środki finansowe umieścić w depozycie banku, a ten operując nimi, powiększy ich wartość o określone odsetki. Wypłata tychże środków przed końcem terminu lokaty powoduje utratę uzyskanych do tej pory zysków;

 • Oszczędnościowe - podobnie jak lokata służy pomnożeniu środków pieniężnych, charakteryzuje się on niższym oprocentowaniem, jednak w każdej chwili mogą zostać wypłacone środki bez utraty dotychczas uzyskanych odsetek;

 • Walutowe - zakładane w polskim banku jednak w zagranicznej walucie tj. euro, frank szwajcarski, dolar amerykański, funt brytyjski, w celu uniknięcia kosztów związanych z przewalutowaniem.

Każdy rachunek bankowy posiada swój własny numer, który składa się z 26 cyfr i ma on swoją strukturę. Pierwsze dwie cyfry są sumą kontrolną, kolejne osiem są numerem rozliczeniowym jednostki organizacyjnej banku, czyli identyfikującym konkretną instytucję finansową, z kolei ostatnie szesnaście cyfr jest indywidualnym numerem osoby posiadającej konto bankowe.
Idealnym rozwiązaniem dla każdego człowieka może okazać się internetowe konto bankowe, pozwalające na dokonywanie wszelkich transakcji finansowych za pomocą dostępu do sieci, bez konieczności wychodzenia z domu, co daje zarówno wygodę jak i oszczędność czasu.
Właścicielem konta bankowego może być już praktycznie każdy człowiek od 13ego roku życia. Warunkiem otworzenia rachunku w banku przez osoby pomiędzy 13tym, a 18tym rokiem życia jest uzyskanie pisemnej zgody od rodzica bądź opiekuna prawnego. Jak widać w powyższym rachunek prowadzony może być przez indywidualną jednostkę, ale również przez różnego rodzaju firmy.

 • Korzyści jakie daje posiadanie konta bankowego
  • Najważniejszą korzyścią jest poczucie bezpieczeństwa. Umieszczając posiadane środki pieniężne na koncie człowiek nie musi się obawiać, że jego pieniądze zostaną skradzione.

  • Co więcej, kiedy ulokowane są one na koncie, nie tracą na swojej wartości, a dość często nawet ją mnożą, wtedy gdy dany rachunek jest dobrze oprocentowany.

  • Posiadanie środków na rachunku, a także posiadanie dostępu do internetowego konta umożliwia klientowi banku kontrolowanie swoich środków oraz wydatków.

  • Zaletą jest również bezprowizyjna możliwość opłacania bieżących rachunków, a nawet jeśli pobierana jest opłata, to jest ona znacznie niższa niż w oddziałach bankowych, czy innych instytucjach umożliwiających dokonanie opłaty rachunków.

  • Wygoda, bowiem nie trzeba wychodzić z domu, by opłacić bieżące rachunki.

  • Jedną z korzyści może być również dokonywanie debetu na koncie. Kiedy nie mamy chwilowo środków, a pojawiło się pewne zapotrzebowanie można często „pożyczyć” środki finansowe ze strony banku.

 • Internetowe konto bankowe

  Niemal każdy człowiek posiada dostęp do Internetu, dlatego też jak najwięcej chciałby załatwić za jego pomocą. Dużym powodzeniem z tego powodu zaczęły cieszyć się internetowe konta bankowe. Dzieje się tak, bowiem dzięki temu, aby załatwić wszelkie transakcje finansowe, człowiek nie musi wychodzić z domu i stać w długich kolejkach.
  Największą korzyścią, jaką można czerpać z dostępu do internetowych kont, to całodobowa dostępność i możliwość skorzystania z niego kiedy się chce oraz kiedy ma się na to czas.
  Internetowe rachunki umożliwiają człowiekowi dokonywanie różnorodnych przelewów. Przed zrobieniem go warto jednak zapoznać się z aktualnymi opłatami, które pobierane są przez bank za określone transakcje. Inną ciekawą opcją jest również możliwość internetowego zakładania lokat, co osobom chcącym oszczędzać również może się bardzo podobać.

 • Wybór najkorzystniejszej oferty

  Każda zainteresowana osoba, aby dokonać najbardziej optymalnego wyboru spośród gąszcza propozycji oferowanych przez poszczególne banki, szczególnie musi zwrócić uwagę na wszelkie opłaty związane z prowadzeniem konta, w tym: prowizję za otwarcie rachunku bankowego, opłaty za korzystanie z karty debetowej, opłaty związane z dokonywaniem przelewów pomiędzy rachunkami i inne. Czynnikami, na które warto zwrócić uwagę to zdecydowanie lokalizacja oddziału bankowego, a szczególnie jego odległość od miejsca zamieszkania klienta oraz dostępność bankomatów.
  Pomocne w wyborze mogą okazać się publikowane w Internecie oraz prasie rankingi najlepszych kont bankowych, które są tworzone przez osoby specjalizujące się w finansach i rozeznane w rynku finansowym. Innym sposobem jest także skorzystanie z porównywarek oraz internetowych narzędzi, kalkulatorów, które selekcjonują dostępne oferty zgodnie z oczekiwaniami konkretnego klienta.

 • Oferta dla firm

  Jak już wcześniej wspomniano nie tylko osoby indywidualne zakładają konta bankowe. Bardzo przydatne mogą się one również okazać dla prowadzonych przez przedsiębiorców firm, a co więcej są one wymagane przez Urząd Skarbowy. Dzieje się tak, bowiem od dochodów z działalności gospodarczej, które wpływają na rachunek bankowy pobierany jest podatek.
  Najważniejsze zalety kont bankowych dla firm
  Wśród głównych zalet tego rodzaju produktów wyróżnić można:

  • Bezgotówkową formę dokonywania rozliczeń, w tym opłacania składek ubezpieczeniowych, składek zdrowotnych, odprowadzania podatku, płacenia dostawcom itp.

  • Posiadanie kont w kilku bankach podwyższa wiarygodność przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

  • W przypadku zapotrzebowania na dodatkowe środki pieniężne, przedsiębiorca, który posiada rachunek bankowy ma również ułatwiony dostęp do skorzystania z różnego rodzaju pożyczek bądź kredytów.

  • Oszczędność czasu dla przedsiębiorcy, bowiem może on wskazać w banku dyspozycje do regularnych przelewów, po których wysyła on posiadaczowi rachunku informację o aktualnym saldzie konta.

  • Możliwość kontrolowania stanu konta m.in. za pośrednictwem dostępu do konta internetowego, przez telefon w formie SMS, lub poprzez kontakt z infolinią.

  • Możliwość pomnożenia posiadanych środków, poprze lokowanie ich.

 • Na co przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę wybierając najlepsze dla ich firmy konto bankowe?
  • Opłata pobierana za prowadzenie rachunku bankowego - często spotkać można reklamy, które oferują całkowicie darmowe konto. Co prawda zdarza się, że za prowadzenie rachunku opłata nie jest pobierana, ale konieczne są do spełnienia narzucone przez bank warunki m.in. w postaci regularnych, w określonej wysokości wpływów pieniężnych. Kiedy warunek ten nie zostanie spełniony, bank naliczy sobie określoną w aktualnym cenniku opłatę.

  • Koszty związane z wpłacaniem i wypłacaniem środków pieniężnych.

  • Z dodatkowymi kosztami wiąże się również korzystanie z karty debetowej i tak samo jak we wcześniejszym przypadku opłata ta nie jest pobierana, chyba że wtedy, gdy niedopełnione zostaną określone w umowie warunki.

  • Aspektem, na który większość przedsiębiorców będzie zwracała uwagę, to na pewno dostępność bankomatów, a jeśli nie bankomaty z rodzimego banku, to chociażby takie, w których nie będzie pobierana prowizja za wypłatę środków.

  • W przypadku firm, które dokonują dużej ilości przelewów znaczącą rolę będzie odgrywała również wysokość opłaty za te przelewy. Oprócz zwykłych przelewów znaczenie ma również wysokość opłat za przelewy do ZUS oraz US.

  • Istotną rolę może również odgrywać dostępność do konta internetowego przez 24 godziny na dobę i to może być znaczący czynnik przy wyborze konta.

  • Każdy przedsiębiorca powinien również zwrócić uwagę w jakich godzinach księgowane są przelewy.

 • Dokumenty wymagane do otwarcia konta firmowego

  W zależności od profilu prowadzonej działalności gospodarczej wymagane będą różne dokumenty, na podstawie których będzie można utworzyć rachunek bankowy dla firm:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza - dowód osobisty, numer NIP oraz REGON, a także wydruk z CEIDG;

  • spółka cywilna - wydruk z CEIDG, ale każdej osoby, która jest uznawana za wspólnika spółki oraz podpisana przez nich umowa spółki oraz zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON;

  • spółki prawa cywilnego, w tym jawna, partnerska, komandytowa i spółka z.o.o. muszą przedstawić aktualny wypis/wydruk z KRS oraz pozostałe jak w przypadku spółki cywilnej;

  • fundacje i stowarzyszenia rejestrowe oraz spółdzielnie - oprócz aktualnego wypisu/wydruku z KRS muszą również przedstawić jej statut, a fundacje dodatkowo akt założycielski o ustanowieniu fundacji.

 • Sposoby dokonywania transakcji

  Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest możliwość przeprowadzania operacji za pośrednictwem Internetu bądź telefonu. W przypadku korzystania ze stron banków i internetowych kont wymagane są podpisy elektroniczne, hasła w postaci karty kodów bądź w formie smsów, różnego rodzaju identyfikatory, które mają na celu szczególne bezpieczeństwo klienta oraz jego środków pieniężnych. Wyróżnić również można tradycyjny sposób przeprowadzania transakcji poprzez bezpośredni kontakt klienta z pracownikiem banku.

 • Rankingi i porównania kont bankowych dla firm

  W wyborze najlepszej oferty pomocnych może być kilka źródeł. Często zdarza się tak, że osoby, które otwierają firmę i muszą założyć konto bankowe korzystają z ofert swojego rodzimego banku, w którym prowadzą swój osobisty rachunek, ponieważ są zadowoleni z tych usług. Jednak często zdarza się, że instytucja finansowa, która ma dobrą ofertę dla klientów indywidualnych ma gorszą propozycję dla firm. Pomocne mogą się okazać również opinie i podpowiedzi innych osób, szczególnie znajomych, którzy także prowadzą działalność gospodarczą. Skorzystać również można z opinii i komentarzy osób, które oceniły dane produkty na forach internetowych bądź z bieżąco aktualizowanych rankingów i porównań.
  W porównywarkach kont bankowych, aby jak najbardziej dostosować ofertę do oczekiwań klienta należy zaznaczyć wysokość miesięcznych wpływów na rachunek firmowy, liczbę przelewów zewnętrznych, liczbę przelewów do ZUS oraz US, liczbę transakcji kartą oraz wysokość miesięcznego obrotu kartą, czyli sumę wykonywanych transakcji.
  Każdy przedsiębiorca musi pamiętać, że zmiana rachunku bankowego dla prowadzonej przez niego firmy nie jest zadaniem łatwym, bowiem wymaga zgłoszenia tej zmiany w wielu instytucjach. W związku z powyższym, decyzja podjęta przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, co do wyboru najbardziej optymalnego rachunku powinna być solidnie przemyślana. Warto poświęcić czasami trochę więcej czasu na poszukiwania, zapoznanie się szczegółowo z wszelkimi kruczkami konkretnej umowy, całkowitymi kosztami prowadzonego konta, a także ze zdaniem osób, które korzystają z danych produktów bankowych, by nie żałować swojego wyboru w bliskiej przyszłości i nie dołożyć sobie dodatkowego zajęcia związanego ze zmianą rachunku.