web analytics
Najlepsze konta bankowe: ranking, porównanie 2017
Najlepsze konta bankowe

Najlepsze konta bankowe

Konto bankowe, jest zapisem stanu środków pieniężnych klienta, dzięki niemu na wniosek kontrahenta dokonywane są transakcje finansowe m.in. przelewy czy płatności pieniężne w sklepach. Za prowadzenie rachunku bankowego pobierane są pewnego rodzaju opłaty, o których mowa w umowie tj. opłata za korzystanie z konta czy też opłata za obsługę karty płatniczej, chociaż jest coraz więcej ofert, w których nie ma obowiązku uiszczania opłaty za prowadzenie rachunku pod warunkiem, że utrzymuje się umówione saldo, lub jeśli dokona się odpowiedniej ilości płatności kartą w ciągu miesiąca.
Wyróżnić można m.in. takie rodzaje kont jak:

 • rachunek bieżący - gromadzi się na nim środki pieniężne, którymi można później zarządzać. Może być on dla nas ogromnym ułatwieniem, bowiem bez konieczności wychodzenia z domu możemy opłacać bieżące rachunki m.in. za prąd, gaz, wodę, a także dokonywać płatności za zakupy w sklepie czy Internecie;

 • rachunek pomocniczy - jest rachunkiem bankowym służącym do dokonywania w innych bankach, niż ten, w którym posiada się rachunek bieżący;

 • lokata terminowa - polega na powierzeniu pieniędzy bankowi do depozytu, na określony czas, gdzie po minięciu terminu wypłacany jest kapitał wraz z uzyskanymi odsetkami;

 • konto oszczędnościowe - jest to rachunek różniący się od pozostałych zmiennym i wyższym oprocentowaniem. Cechą charakterystyczną kont oszczędnościowych jest ich elastyczność – klient może przenieść swoje środki do innego banku, bez utraty wypracowanego zysku;

 • konto walutowe - prowadzone w polskim banku, jednak w obcej walucie.

Aby wybrać najbardziej optymalne konto bankowe, trzeba zwrócić uwagę na kilka aspektów, a mianowicie:
 • jakie są koszty prowadzenia rachunku, czy pobierane są dodatkowe opłaty i prowizje;

 • jakie są opłaty za obsługę karty płatniczej, jej ubezpieczenie itp.;

 • jaki jest koszt dokonywania przelewów w obrębie banku rodzimego oraz do innych banków;

 • jaka jest wysokość opłat za wypłaty środków pieniężnych z bankomatów;

 • jaka jest dostępność oddziałów bankowych oraz bankomatów;

 • ilość bankomatów, z których można pobrać fundusze bez dodatkowej prowizji, również za granicą;

 • fakt czy dzięki posiadaniu konta bankowego będziemy mieli możliwość założenia lokaty z wyższym oprocentowaniem;

 • dostępność do konta.

 • czy fakt otwarcia rachunku bankowego wpłynie na obniżenie prowizji lub marży w przypadku ubiegania się na przykład o kredyt hipoteczny

Jak widać powyżej najlepiej jest, gdy prowadzenie rachunku bankowego jest darmowe, a jeśli już trzeba za nie płacić, to ważne jest, by opłaty były jak najniższe, byśmy nie musieli ponosić zbyt wysokich strat. Kiedy chcemy założyć rachunek rozliczeniowy, bądź chcemy zmienić bank, w którym dotychczas je prowadziliśmy przydatne mogą okazać się rankingi, które z łatwością można w Internecie, które na bieżąco są aktualizowane.